// //
ћы принимаем WebMoney

Детали работы - Удосконалення управління методичною роботою диплом

Код работы: 100526
Назвнание: Удосконалення управління методичною роботою диплом
Типа работы: Диплом
Год: 2009 Страниц: 134
Цена: 450.00 грн. ( WMU )
РЕФЕРАТ
Згідно чинному законодавству України з проблем освіти та сучасних розробок у галузі управління дошкільним закладом, керівники дитячих дошкільних закладів мають здійснювати управління на засадах демократизму, гуманізму й системності. Проте більшість з них демонструють недостатній рівень сучасного управління.
Зростання актуальності та недостатня вивченість окресленої проблеми зумовили вибір теми магістерської роботи: "Удосконалення управління системою методичної роботи в дошкільному навчальному закладі (на прикладі дошкільного навчального закладу № 82 м. Харкова)".
Загальний обсяг роботи - 134 сторінок ( 126с. основна частина). Список використаних джерел вміщує 83 найменувань. Додатків 2 займають 7 сторінок. Робота містить 25 таблиць і 22 рисунка.
Ціль дослідження – розглянути можливості удосконалення управління системою методичної роботи в дошкільному навчальному закладі на прикладі дошкільного навчального закладу № 82 Жовтневого району м.Харкова.
Завдання дослідження. Теоретично розглянути особливості управління в дошкільних установах. Визначити основні напрямки управління методичною роботою в дошкільному навчальному закладі.Проаналізувати стан управління методичною роботою в дошкільному навчальному закладі № 82 м. Харкова.Розробити інноваційну модель управління дошкільним навчальним закладом. Визначити економічну ефективність розробленої моделі.
.Методи дослідження: теоретичні- діагностика, аналіз та синтез, загальнонаукові методи (систематизація, моделювання), що дозволило розробити структурно-функціональну модель системи методичної роботи в дошкільному навчальному закладі, сформулювати висновки дослідження; емпіричні- бесіда, спостереження, анкетування, тестування за допомогою яких вивчався сучасний стан управління дошкільним навчальним закладом.
Наукова новизна: вперше розроблено структурно-функціональну модель системи методичної роботи в дошкільному навчальному закладі.
Теоретичне та практичне значення полягає в тому. що була створена модель системи МР та розроблено рекомендації з удосконалення управління системою методичної роботи в дошкільному навчальному закладі.
Рекомендується необхідність подальшого удосконалення організаційно-педагогічних умов управління системою методичної роботи в ДНЗ.
Пропозиції – застосувати поряд з іншими, кваліметричну методику оцінки результативності науково-методичної роботи педагогів ДНЗ у доатестаційний період, продовжити роботу щодо створення нових моделей навчально-виховного процесу.
Ключові слова: УПРАВЛІННЯ, СИСТЕМА, МЕТОДИЧНА РОБОТА, ПРОФЕСІЙНА КВАЛІФІКАЦІЯ, ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ, МОДЕЛЬ.
Купить за WebMoney Оплатить через iBox
Оплатить Кредитной Картой или LiqPay

www.webmoney.ru