// //
ћы принимаем WebMoney


Загальні положення проведення навчальної і виробничої практики для юристів.

(16.02.2011)

Головна ціль практики – забезпечення адаптації студентів до професійної юридичної діяльності в умовах державних, судових та правоохоронних органів з перших років навчання в університеті. Для цього необхідно вирішити наступні завдання:

1.Сформувати у студентів у виробничих умовах правильне уявище про особливості своєї майбутньої професії.

2.Виховати необхідні професійні та особисті якості.

3.Оволодіти первинними практичними уміннями та навичками.

4.Закріпити теоретичні знання, переробити ці знання у міцні і глибокі переконання.

5.З’єднати теоретичне навчання у вузі з життям країни, із практичною побудовою правової держави.

Це дає можливість з’єднати теоретичне навчання з професійною діяльністю, перевірити правильність вибору професії, ознайомитись з особливостями роботи юриста.Зміст навчальної практики.При здійсненні практики студенти повинні ознайомитись з організацією та діяльністю правоохоронних органів, суду, органів юстиції, державних органів, з керівниками та працівниками цих органів.Студенти-практиканти вивчають:-Конституцію України, Закони України і нормативні акти, які регламентують діяльність судових і правоохоронних органів;

-діловодство органів юстиції, суду, державних органів влади;

-розподіл обов’язків серед працівників суду, правоохоронних і державних органів;

-законодавство і нормативні акти про організацію прийому громадян і порядок розгляду їх звернень;

-планування роботи суду та правоохоронних органів;

-аналізи та узагальнення діяльності суду, органів юстиції;

-прикази, вказівки, листи щодо кадрових питань та основної діяльності суду, органів юстиції та правоохоронних органів;

-законодавство і нормативні акти про порядок провадження по адміністративним справам в судах загальної юрисдикції, в органах юстиції;

-нормативні акти про порядок розгляду адміністративних правопорушень органами внутрішніх справ України;

-нормативні акти про роботу відділів реєстрації актів цивільного стану, державної виконавчої служби;

-нормативні акти про повноваження і організацію роботи районних управлінь юстиції.Студенти-практиканти повинні:-прийняти участь у розгляді справ про адміністративні правопорушення у суді, органах внутрішніх справ, органах юстиції;

-ознайомитись з порядком порушення дисциплінарного і адміністративного провадження в органах прокуратури;

-підготувати проекти постанов прокурора про порушення адміністративного і дисциплінарного провадження;

-прийняти участь у перевірках виконання законів які проводяться районною прокуратурою;

-прийняти участь у прийомі громадян та розгляду їх звернень, підготувати проекти відповідей на звернення;

-підготувати проекти актів прокурорського реагування за результатами перевірок дотримання законності: подання, протест, позов до господарчого суду, припис;

-підготувати проекти постанов суду, органів внутрішніх справ, органів юстиції по справах про адміністративні правопорушення;

-прийняти участь у розгляді цивільної справи у місцевому суді;

-підготувати проект позову з цивільної справи;

-ознайомитись з діяльністю органів нотаріату, відділів запису актив громадського стану, управління юстиції;

-ознайомитись з роботою юридичних відділів органів державної влади, установ, підприємств та організацій;

-прийняти участь у систематизації чинного законодавства;

-ознайомитись з роботою канцелярій суду, прокуратури, органів юстиції та порядком прийому та розгляду службових документів;

-ознайомитись з роботою чергової частини районного відділу внутрішніх справ та порядком прийому заяв та скарг громадян, їх реєстрацію і провадження;Зміст виробничої практики.Ціль практики – поглиблення та закріплення теоретичних знань шляхом самостійної роботи, безпосередня участь студента під керівництвом бази практики в правоохоронній та правозахисній діяльності суду, правоохоронних органів та органів юстиції, самостійна підготовка найважливіших юридичних документів.Студенти-практиканти вивчають:-кримінальне і цивільне законодавство, кримінально-процесуальне і цивільно-процесуальне законодавство;

-постанови Пленуму Верховного Суду України з практики розгляду кримінальних і цивільних справ;

-судову практику у цивільних справах із захисту права власності;

-законодавство про судочинство в господарчих судах;

-законодавство і нормативні акти про участь прокурора, адвоката і громадян в кримінальному, цивільному і адміністративному процесі;

-порядок розгляду кримінальних та цивільних справ у апеляційному і касаційному порядку;

-законодавство про боротьбу із злочинністю та взаємодію державних органів у цьому питанні;

-нормативні акти про судову статистику;Студенти-практиканти повинні:-прийняти участь у розгляді кримінальної та цивільної справи в суді першої інстанції;

-підготувати проект рішення місцевого суду із цивільної справи;

-прийняти участь у розгляді кримінальної та цивільної справи в апеляційному суді;

-підготувати проекти апеляційної скарги на вирок та ухвали апеляційного суду;

-прийняти участь у досудовому слідстві, по дорученню слідчого самостійно проводити слідчі дії;

-підготувати проекти найважливіших процесуальних документів у кримінальній справі на стадії досудового слідства: постанови про порушення кримінальної справи, про визнання особи потерпілою, цивільним позивачем, експертом, про притягнення особи як обвинуваченої, постанови про зупинення і закінчення слідства, постанови і протоколи слідчих дій, обвинувальний висновок; стадії судового розгляду: постанова про призначення справи до судового розгляду, постанови(ухвали), які виносить суд першої інстанції в судовому засіданні, протокол судового засідання, вирок, постанови та ухвали суду;

-прийняти участь у розгляді справи в господарському суді;

-підготувати проекти рішення та ухвал господарського суду;

-підготувати документи правової статистики із кримінальної справи;

-підготувати проект протоколу про обставини вчиненого злочину, зазначеного в ст. 425 КПК України;

-ознайомитись з виконанням вироків та рішень судів по цивільним справам у державній виконавчій службі

Вы можете заказать дипломный проект, отчет по практике, реферат или курсовую просто позвонив нам. Наши телефоны: 067-7803532, 067-706-8573, 063-762-45-95